Ungdomsgården Drumsö

Adress

Smedjeviksvägen 10 a B
00200 Helsingfors

Hemsida

Ungdomsgården Drumsö finns på Smedjeviksvägen 10 aB, i samma byggnad som finska ungdomsgården Apaja, Drumsö bibliotek och Daghemmet Sälen. Ingången till Ungdomsgården finns i andra ändan av huset på parkens sida.

Ungdomsledare:

Marcus Löfhjelm
marcus.lofhjelm@hel.fi

Stella Kurtén
stella.kurten@hel.fi

 

Telefon

(09) 310 29260
(040) 334 8087

e-post
ungdomsgarden.drumso@hel.fi