Svenska ungdomsgårdarna

De svenska gårdarna är Ungdomsgården Rastis (Fjärdstråket 6), Ungdomsgården Drumsö (Smedjeviksvägen 10) och Ungdomsgården Sandels (Topeliusgatan 2).

Ungdomsgården är avsedd för de unga

På en ungdomsgård kan du syssla med hobbyer, umgås med kompisar, gå på kurser, vara med i klubbar, komma med på läger och utfärder och mycket annat.  Vid behov får du också hjälp, råd och stöd i  olika ärenden. En ungdomsgård är ett regionalt aktivitetscentrum som erbjuder många möjligheter – också för ungdomsföreningar.

På ungdomsgårdarna händer allt möjligt

På ungdomsgårdarna och i många andra av stadens lokaler kan du göra precis det som intresserar dig. Till exempel dans, teater, media, klättring, läger, äventyrsprogram, rollspel, skateboard, utfärder, konst, musik, maskinreparation, snickeri, karting, krukmakeri, matlagning, nattcaféverksamhet och allt möjligt annat.

Verksamheten anordnas utgående från de ungas önskemål

Verksamheten på ungdomsgårdarna planeras och ordnas i samarbete med de unga. Du kan t.ex. delta i ungdomsgårdarnas gårdsmöten i vilka man planerar och fattar beslut om verksamheten. Besluten kan t.ex. gälla vad som ska anskaffas, vilket ställe man väljer som utfärdsmål, vad för slags program det blir t ex på discot. Du kan också medverka som hjälpledare. Fråga närmare på din egen ungdomsgård om husmötena och huskommittéernas verksamhet.

Kom med i verksamheten.