Information

Adress:
Ungdomsgården Sandels Topeliusgatan 2, intill Tölö torg
00260 Helsingfors
040 334 5056 / 09-31089126
sandels@hel.fi