Hesua

Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet, aka Hesua, hör till Helsingfors stads ungdomsservice.

Vi är en liten enhet med 10 fastanställda ungdomsarbetare och några timanställda samt verksamhetsledare. Vår målsättning är att utveckla och upprätthålla levande svensk ungdomsverksamhet i staden. Vi jobbar på svenska, med hela Helsingfors som arbetsfält. Ungdomsgårdarna och högstadierna är våra primära kontaktytor till stadens svenskspråkiga ungdomar.

Vi har ett gediget samarbete med grundskolans äldre årskurser. I bifogade Ungdomsarbete och skola-länken beskrivs samarbetet.

Vi upprätthåller svenskspråkiga ungdomsgårdar på Drumsö, i Nordsjö och vid Tölö torg. Minst en kväll i veckan ordnar vi svenskspråkig regnbågsungdomsverksamhet (Ungpride).

Förutom egen verksamhet vill vi erbjuda utrymmen och resurser att verka och trivas i, åt ungdomar, ungdomsföreningar och andra aktörer i Helsingfors, vår gemensamma hemstad.

Kontakta gärna någon av ungdomsgårdarna eller verksamhetsledaren angående övrig information om verksamheten.

Hesua

Sandels

Drumsö

Rastis

Ungpride

Hesua(hel.fi)

Navigatorn

Unginfo

Ungdomsarbete och skola