SYSÄYS!

Helsingfors stads ungdomsservice och Krut-teamet ordnar ett påverkningsevenemang för 13–17-åriga ungdomar på Månsasgården (Skogsbäcksvägen 4) torsdagen den 4 oktober kl. 10–16. Evenemanget ger ungdomar kunskaper i att påverka saker som intresserar dem själva. Påverkande är inte alltid enbart politik och byråkrati, utan ungdomarna kan själva vara aktiva och väcka diskussion på många olika sätt.

På programmet finns olika verkstäder som behandlar olika sätt att påverka.  Dessutom har ungdomarna möjlighet att ställa upp som kandidater i valet av ungdomsrådet samt följa Helsingfors ungdomsråds öppna möte.

Du är välkommen till evenemanget tillsammans med din klass eller grupp. Du kan också uppmuntra ungdomar, som är intresserade av att ta initiativ och av att påverka, att delta i evenemanget självständigt, ensamma eller tillsammans i små grupper. Det finns begränsat med platser. Det lönar sig därför att anmäla sig med det snaraste, dock senast 27.9 på adressen: bit.ly/sysäystapahtuma

Dagens program

9.45               Anmälan till dagens program

10.00–11.30 Verkstäder

11.30–12.30 Lunch (Metsäpurosalen)

11.00–13.00 Träffa Ungdomsrådets representanter

12.30–14.00 Verkstäder

14.15–15.45 Kontrollpunkter för påverkningskanaler (Metsäpurosalen)

16.00 ->       Ungdomsrådets öppna möte (frivilligt att delta)