Tweens Fun

Tweens Fun 13-17.6.2011

Fem roliga dagar fyllda av program för flickor i åldern 12-14 år. Programmet består av bl.a. av pimp my sneakers, utflykter, sleepover och går huvudsakligen av stapeln mellan kl.11-18. Priset för veckan är 40 euro och förutsätter Ungdomscentralens medlemskort (gratis). Avgiften täcker kostnader för material, mellanmål, inträden, bussresor och middag under övernattningen.

Anmälningar tas emot per telefon (310 89126) eller e-post sandels@hel.fi fr.o.m. 28.2.2011 efter kl.15. Minst 10, max.15 deltagare.

Här kan ni se några exempel från fjoårets program!