Sopmmarkoloni 2011

Sandels sommarkoloni

6.6-23.6.2011 kl.09-16.30 för årskurserna 2-5 (åldern 8-11)

Vi gör utfärder dagligen, t.ex. till Sveaborg, sportkvarnen osv. Dessutom simmar, pysslar, spelar och tävlar vi med Wild kids tema. Deltagarna skall ha med egen lunch och bussbiljett. Kostnaden är 35 euro/vecka och förutsätter ungdomscentralens medlemskort (gratis). Avgiften täcker material, mellanmål och inträden. Ingen försäkring ingår. Max 20 deltagare

Anmälningar tas emot per telefon (310 89126) fr.o.m. 28.2.2011 efter kl.15

En liten tillbakablick till fjolårets koloni