Höstens Bandkväll

På Onsdagen 27.10.2010 anordnades en bandkväll i samarbete med Musik- och Kulturskolan Sadels på ungdomsgården.

Bandkvällen var verkligen lyckad och hade ca.90 besökare!!